รับมอบอาคารเรียนเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านถ้ำดาวดึงส์

นายอภิวัฒน์   พันธ์ประชา  ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต ๓ เป็นประธานพิธีรับมอบอาคารเรียนเอนกประสงค์ ในวันจันทร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนบ้านถ้ำดาวดึงส์ ต.ไทรโยค  อ.ไทรโยค ซึ่งเป็นโครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ร่วมกับ บริษัทอายิโนะโมะโตะ ซึ่งให้การสนับสนุนงบประมาณเป็นเงินจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท การก่อสร้างอาคารครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยด้วยความร่วมแรงร่วมใจของชมรมค่ายอาสาและชาวบ้านในชุมชน

Advertisements

เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดวาดภาพส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ไทย – ญี่ปุ่น ครั้งที่ ๗

ด้วยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต ร่วมกับมูลนิธิเอ็มโอเอไทย ได้จัดโครงการประกวดภาพวาดส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ไทย – ญี่ปุ่น ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๕๕ ชิงรางวัลเงินสดและโล่รางวัลในหัวข้อ “ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรืออื่นๆตามความสนใจของเด็ก” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์ในเชิงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ธรรมชาติวิทยาและสิ่งแวดล้อม  ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ โดยส่งด้วยตนเองได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ หรือส่งทางไปรษณีย์ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต เลขที่ ๕ หมู่ ๒ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๑๐ หรือมูลนิธิเอ็มโอเอไทย เลขที่ ๔๐๘ ชั้น ๒ ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.rscience.net และ www.moathai.com